Operativni management: prof. dr.sc. Herwig Winkler, mr.sc. Aleksandar Erceg

 
Pretraživanje
O kolegiju
Ispis teksta

 

Operativni management 

 

Prof.dr.sc. Željko Turkalj

i

Mr. sc. Aleksandar Erceg

 

30 sati (6 ECTS boda)

 

Dobrodošli
Ispis teksta

 

Dobro došli na stranice Operativnog managementa Poslijediplomskog studija Poduzetništvo

Resursi
Ispis teksta

 

Sve informacije o predmetu možete dobiti:

Karl McCracken  

Predrag Dotlić

mr.sc. Aleksandar Erceg

 

opmefos.2010@gmail.com 

Zahvale
Ispis teksta

 

Htjeli bi se zahvalati studentima VI generacije koji su dopustili objavljivanje svojih projektnih zadataka:

Martina Mikrut

Svjetlana Petrović

Damir Kolarić

Maja Ivanović 

 

 

 

Opis predmeta
Ispis teksta

 

Poslijediplomski studij Poduzetništvo

Kolegij: "Operativni management"

Predavači: Prof.dr.sc. Željko Turkalj i mr. sc. Aleksandar Erceg

 

1. Cilj predmeta

"Operativni management" – kreiranje operacija i unapređenje sistema koji stvaraju primarne proizvode i usluge kompanije. Ovaj praktični modul kreiran je da obogati studente s znanjem, vještinama i alatima neophodnim za analizu i unapređenje operativnog djelovanja MSP, kao članu tima koji radi u MSP ili kao konzultantu.

 

2. Sadržaj predmeta

Kolegij “Operativni management” upoznaje studente s pojmom operativnog managementa, njegovom ulogom u poslovanju kompanije kao i načinima unapređenja poslovanja kompanije s posebnim osvrtom na:

Materijal koja će se predavati zasnivat će se na slučajevima i pokrivat će slijedeća područja:

1.      Mjerenje i kontrola postojećih operacija

a.     Postavljanje ciljeva

b.     Pokazatelji ključnim čimbenika poslovanja

c.     Metode mjerenja

2.      Identificiranja područja za unapređenje

a.     Racionalno poslovanje

                      i.      Identifikacija "otpada"

                    ii.      Analiza toka vrijednosti

b.     Analiza kvalitete

c.     Identifikacija IT projekata

3.      Generiranje opcija za poboljšanje

a.     Re-dizajn / Re-inženjering sistema

b.     Just-in-time operacije

c.     Planiranje potreba za materijalom (MRP)

4.      Implementacija poboljšanja

a.     Neprekidno napredovanje (Kaizen)

b.     Upravljanje projektima

c.     Upravljanje promjenama

5.      Pregled i učenje iz rezultata

a.     Nadziranje koristi

b.     Poboljšavanje unapređenje

c.     Identifikacija lekcija

6.     Upravljanje projektima

7.      Upravljanje timovima

8.      Upravljanje kvalitetom

 

Ocjenjivanje

Ocjenjivanje predmeta Operativni management sastoji se iz četiri dijela:

1.      Zadatak – 60%

2.      Ispunjeni obrazac "Sistematski pregled Operacija" – 20%

3.      Pohađanje nastave – 10%

4.      Aktivnost na forumu DL – 10%

 

Zadatak

Zadatak će biti primjenjivanje jedne od naučenih tehnika na stvarni problem u MSP i kreiranje izvještaja o preporukama i naučenom. Studenti moraju napraviti izvještaj shodno uputama koje su dobili.

 

Izvještaj o naučenom tijekom rada na projektu

Svaki od studenata mora u prilogu zadatku napisati i izvještaj o tome što je naučio tijekom rada na projektu kao i o tome kako će mu koristiti naučeno u budućem radu.

 

Ispunjeni obrazac "Sistematski pregled Operacija"

Svaka grupa mora predati ispunjeni "Sistematski pregled Operacija" prije predavanja završnog rada. Na osnovu ispunjenog Sistematskog pregleda Operacija studenti će napraviti završni rad iz predmeta.

 

Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi i aktivnost na forumu DL

Dio ocjene iz Aktivnosti biti će određen ovisno o doprinosu studenta svakom bloku izvršene nastave, dok dio ocjene iz pohađanja nastave donosi bodove za pohađanje svakog bloka predavanja.

 

© PS Poduzetništvo, 2009

 

Novosti
Ispis teksta

 

09.09.2012.

Predavanja počinju 14.09.2012.

 

 

Vijesti
Ispis teksta

Lean.org vijesti

 

MONO Distance Learning
korisnik: zaporka: